-Om få år settes det norske velferdssamfunnet under betydelig press, men i helsetjenesten og forvaltningen ser ut til at mange er vaksinert mot å tenke nytt om samarbeid med private, sier Atle Hunstad i en kronikk i Dagens Medisin. Foto: Anne Elisabeth Næss

Kronikk

Vi trenger mer business i helse!