Webinar: Helseplattformen og norsk leverandørmarked – hva er mulighetene?

Helseplattformen AS etablerer ny, felles journalløsning for sykehus, kommuner, fastleger og innbyggere i Midt-Norge. På webinaret den 23. november får du få svar på hvordan det legges til rette for innovasjon og integrasjoner med andre aktører på e-helsemarkedet.