Workshop for medlemmer med erfaring fra metodevurdering

Melanor inviterer medlemmer som har erfaring fra Nye Metoder, både på nasjonalt nivå og mini metodevurderinger, til workshop hos oss.