Webinar: Markedstilgang for nytt utstyr til Spesialisthelsetjenesten. Status for det norske systemet for å vurdere utstyr som benyttes i norske sykehus; Nye Metoder

Dato og tid
26. november 2020, 09:00 – 09:45
Sted

Teams

(Kart)