GAMMEL - Bli medlem!

Medlemskap i Melanor gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk- og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling, og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Vi jobber for deg

Melanor er en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon. Vi skal bidra til å bygge et godt omdømme for leverandører av lab- og medisinsk utstyr.

Vi representerer våre medlemmer i dialog med media, politikere, myndigheter og andre interessenter. Vi synliggjør deres verdiskaping i det norske samfunnet og jobber for gjennomslag for deres interesser.

— Atle Hunstad, Administrerende direktør

Hvorfor bli medlem?

BLI MEDLEM OG VÆR MED OG PÅVIRKE BRANSJENS RAMMEBETINGELSER

Medlemskap i Melanor gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk- og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling, og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Melanor gir medlemmene mulighet til å påvirke egen hverdag. Gjennom én felles stemme kan vi påvirke, ha innflytelse og være i kontinuerlig dialog med viktige beslutningstakere som helseforetak, kommuner, NAV, Helfo, industri og forskningsmiljøer, departementer, direktorater og politikere.

NETTVERK

Vi gir medlemmene våre tilgang til et unikt nettverk, med viktige allianse- og samarbeidspartnere.

I Melanor får du profesjonell kunnskap om de bransjerelaterte områdene, gjennom våre markedsgrupper, prosjektgrupper og faglige utvalg. Gjennom disse foraene får du være med å utvikle høringsuttalelser, definere fokusområder og komme i dialog med viktige beslutningstakere og relevante instanser innen helse- og velferdsteknologi.

Når vi går sammen som bransjeorganisasjon, med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker!

KOMPETANSE

Som medlem i Melanor får du mulighet til å delta på seminarer, kurs og aktiviteter i regi av Melanor og våre samarbeidspartnere. Her får du faglig påfyll, møter beslutningstagere og andre fagpersoner og treffer bransjekollegaer.

HVEM KAN BLI MEDLEM?

Medlemskap kan søkes av norske organisasjoner som produserer, distribuerer, og/eller selger medisinsk utstyr, laboratorie utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser.

Vi søker også de med profesjonelle kunder i den medisinsktekniske bransjen, og som dermed ønsker å bli med i vårt nettverk.

Med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker!

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan også sende oss en e-post eller ringe oss på tlf. 23 16 89 20.


Vi møter deg gjerne for å informere om hva Melanor kan tilby din bedrift.