Fra idé til pasient – reisen til et medisinsk utstyr

I dag er det rundt en million produkter og teknologier som er inkludert i betegnelsen medisinsk utstyr. Medisinsk utstyr gjør at mange tusen pasienter i Norge kan få bedre livskvalitet, bedre helse og i enkelte sammenhenger, få leve videre.

Bredt spekter produkter og teknologier

Utvikling og produksjon gjøres av medisinsk utstyrsindustri etter offentlig fastsatte kvalitets- og godkjenningsstandarder. Utstyret spenner fra dagligdagse ting som festeplaster, sprøyter og briller til spesialutstyr som høreapparater og høyteknologiske løsninger som pacemakere. Magnetisk resonansskannere (MR) og kunstige legemsdeler er også medisinsk utstyr. Spennet er stort, men felles for disse er at utstyret kan enten hjelpe til med å diagnostisere eller behandle helseproblemer.

Fra idé til pasient og bruker

Reisen nytt medisinsk utstyr gjør før det kommer pasienter og brukere til gode, varierer. De ulike trinnene i utviklingen er felles for utstyret, men kommer ikke alltid i samme rekkefølge.Innovasjonsprosessen for medisinsk utstyr preges av utvikling gjennom mange gjentakende steg. En løsning testes ut og vurderes, for så å videreutvikles  på grunnlag av resultatet fra testene.

Våre svenske kollegaer i Swedish Medtech har laget en god oversikt over reisen til et medisinteknisk produkt.

Les og lær mer om medisinsk utstyr – fra idé til pasient og bruker

Lær mer om medisinsk utstyr – fra idé til pasient (infografikk)

Les mer om medisinsk utstyr på våre fagsider