Hvordan bidra til etisk produksjon av kirurgiske instrumenter?

Deltagere fra oppdragsgivere, organisasjoner og et titalls ulike leverandører deltok på dialogmøtet om etisk handel av kirurgiske instrumenter.

Deltagere fra oppdragsgivere, organisasjoner og et titalls ulike leverandører deltok på dialogmøtet om etisk handel av kirurgiske instrumenter.

Melanor, Virke og Initiativ for Etisk Handel (IEH) arrangerte denne uken et dialogmøte med tema «Samarbeid om utfasing av barnearbeid og tvangsarbeid, bærekraftige forretningspraksiser og bedre handelsmuligheter i produksjon av kirurgiske instrumenter».

Deltagere på møtet var leverandører og grossister av kirurgiske instrumenter i Norge og Sverige, Sykehusinnkjøp, Sveriges landsting och regioner og Cindy Berman, Head of modern slavery fra Ethical Trading Initiative (ETI) i UK.

Leverandørenes forventninger til seg selv og oppdragsgiver

Et titalls leverandører var tilstede og fortalte om hvorfor de er engasjert i etisk handel, hva de forventer av egen organisasjon og av oppdragsgiverne.

Leverandørenes tilbakemelding er klar; Menneskerettigheter er viktig. Hvordan barn og migranter blir behandlet og hvilke rettigheter de har, er et felles ansvar alle involverte i industrien har. For å gjøre noe med problemene må vi engasjere oss og lære mer om hva vi kan gjøre for å oppnå endringer.

For å komme videre forutsettes god dialog med myndighetene, med oppdragsgiverne og leverandørene må involveres. Det må etableres en ny forretningspraksis som involverer alle aktørene i industrien. Når oppdragsgiver setter krav til oss leverandører, vil også leverandørene rette krav bakover i kjeden. Slik vil vi på sikt oppnå endringer.

Sykehusinnkjøp - pådriver for etiske leverandørkjeder

Grete Solli, avdelingsleder for Social Corporate Responsibility i Sykehusinnkjøp beskrev i sin presentasjon hvordan produksjonsforholdene for kirurgiske instrumenter er i Pakistan. Hun fortalte også hva de forventer av sine leverandører; - Vi forventer åpenhet om hvor produktene kommer fra slik at vi kan følge produksjonskjeden. I fremtidige tildelingskriterier for anbud, vil vi sannsynligvis kreve dokumentasjon på hvor produktene kommer fra. Gjennom samarbeid og dialog kan vi sammen nå resultater, avsluttet Solli.

Hva gjør Melanor

- Våre medlemmer lever av tillit. Det betyr at vi alle har et felles ansvar for å få til endringer for etisk handel og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjedene for medisinsk utstyr. Melanor arbeider for konstruktiv og åpen dialog og vi vil ta flere initiativ til samhandling og dialog mellom de ulike aktørene av medisinsk utstyr, sier Atle Hunstad, adm. direktør i Melanor.

Jeg vil i vårt neste møte med mine nordiske kollegaer diskutere hva vi sammen kan gjøre for å påvirke arbeidet med etisk handel for kirurgiske instrumenter og andre områder. Deretter vil jeg ta et initiativ overfor Medtech Europe, både for å undersøke hva de gjør på området i dag og hvordan de kan bidra fremover i dette viktige arbeidet. Samarbeid med Virke og IEH vil være en styrke i det videre arbeidet. 

Arrangører og foredragsholdere: Nederst fv: Grete Solli, Sykehusinnkjøp, Cindy Berman, Ethical Trading Initiative (ETI) i UK, Karin Loneaus, Sveriges landsting och regioner. Øverst fv: Magne Paulsrud, IEH, Atle Hunstad, Melanor. Ikke tilstede på bildet: Robert H Straumann, Virke.

Arrangører og foredragsholdere: Nederst fv: Grete Solli, Sykehusinnkjøp, Cindy Berman, Ethical Trading Initiative (ETI) i UK, Karin Loneaus, Sveriges landsting och regioner. Øverst fv: Magne Paulsrud, IEH, Atle Hunstad, Melanor. Ikke tilstede på bildet: Robert H Straumann, Virke.