Merverdiavgift og biologisk materiale - svar fra Finansdepartementet

Skattedirektør Hans Christian Holte Foto: Skatteetatens innovasjonsblogg

Skattedirektør Hans Christian Holte
Foto: Skatteetatens innovasjonsblogg

Saken om merverdiavgift og antistoffer er en sak som har versert i mange år. Lab Norge tok saken opp med Finansdepartementet for snart ti år siden og ba dengang om en avklaring av lovens rekkevidde. Departementet sendte saken til utredning i Skattedirektoratet.

Deretter sendte departementet saken tilbake til direktoratet og ba dem utarbeide forslag til en nærmere regulering i forskriften til loven. Dette var i 2013 og siden har saken ligget stille i direktoratet. Lab Norge har purret departementet med jevne mellomrom og siste purring ble sendt 17.12.2018.

Svar fra Finansdepartementet

Nå har Melanor omsider fått et svar fra Finansdepartementet som skriver følgende: “Departementet er i dialog med Skattedirektoratet om saken, og direktoratet ser på mulige endringer i regelverket nå. Eventuelle forslag til endringer i det gjeldende regelverket vil bli sendt på offentlig høring”.

Hva er fritatt?

Bakgrunnen for saken er at det er et fritak i loven for merverdiavgift for "biologisk materiale". Biologisk materiale er definert i loven og denne definisjonen har blitt tolket i en rekke uttalelser fra flere skattekontorer og Skattedirektoratet.  Uttalelsene gir ikke noe godt svar på hva som faktisk er fritatt.

Her finner du svaret fra Finansdepartementet (pdf)

AktueltHege Mikkelsen