Melanor – synliggjør verdiskapning og påvirker rammebetingelser

Atle Hunstad, adm. direktør Melanor. Foto: Anne Elisabeth Næss

Atle Hunstad, adm. direktør Melanor. Foto: Anne Elisabeth Næss

Medtek Norge og Lab Norge er fra 1. januar fusjonert. Vårt nye navn er Melanor.

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet. Til sammen omsetter medlemmene for cirka 12 mrd. kroner.

Melanor - synliggjør verdiskapning og påvirker rammebetingelsene

Medlemmene våre bidrar til å løse viktige nasjonale oppgaver, og Melanor arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.

Melanor er opptatt av å synliggjøre medlemmenes verdiskaping i det norske samfunnet. Utstyr utviklet av våre medlemmer er avgjørende for forebygging, diagnostisering og god pasientbehandling. Med utstyr og løsninger levert av våre medlemmer, får mange av oss mulighet til å leve lenger, klare oss selv, ha aktive liv og bidra til fellesskapet.  Laboratorieutstyr gjør dessuten at vi kan være trygge på maten vi spiser og at vannet vi drikker er rent.

Melanor – bransjens møteplass

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon.

Engasjerte medlemmer løfter organisasjonen

Etter en periode med fusjonsarbeid og organisasjonsutvikling, ser vi nå frem til å forsterke arbeidet i markedsgrupper og utvalg. I løpet av kort tid vil alle grupper ha tydelige handlingsplaner, utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte i organisasjonen.  Kompetansen og engasjementet som medlemmene bidrar med, sørger for at vi forstår og har nærhet til de ulike utfordringene og mulighetene som medlemmene møter.

Melanor.no

Melanor.no er en foreløpig nettside, mens vi jobber med nye hjemmesider. Her finner du informasjon om Melanor, nyheter og arrangementer. Du finner fortsatt viktig faginformasjon på Medtek Norges og Lab Norges hjemmesider. E-postadressen blir endret i tråd med nytt navn, men posten kommer også fram om du benytter de gamle e-postadressene.

Jeg vil ønske alle tillitsvalgte, medlemmer, nettverkspartnere, kunder og andre samarbeidspartnere et godt år. Jeg ser frem til samarbeid og møter i dette spennende året som ligger foran oss.

Beste hilsen fra Atle

 

Her kan du se vår informasjonsfilm som forklarer mer om fusjonen og navnet (YouTube)

Her kan du se helseminister Høies videohilsen til Melanor (YouTube)