Etisk handel Norge og Melanor inviterer til fagdag for leverandører og offentlige oppdragsgivere i helsesektoren

1 Helsesektor (5).png

Hvor: Etisk handel Norge, Hausmannsgate 19
Når:
09.00-14.30 (mulig å delta på deler av arrangementet, se agenda under)

Påmelding kan gjøres her.

1. november inviterer Etisk handel Norge og Melanor til fagdag med fokus på bærekraftige anskaffelser av medisinsk utstyr og forbruksmateriell fra Pakistan og Malaysia. Vi får besøk av Zulfiqar Shah fra organisasjonen PILER, som er prosjektleder for et spennende prosjekt med mål om å forebygge moderne slaveri (særlig barnearbeid) i produksjonen av kirurgiske instrumenter i Sialkot i Pakistan. Vi har også med oss Cindy Berman fra Etisk handel Norges britiske søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative (ETI). Cindy er Head of Modern Slavery Strategy og vil fortelle mer om muligheter for å delta i prosjektet i Pakistan og et nyoppstartet prosjekt for å forbedre forholdene i Malaysias engangshanskeindustri.

Program:

  • 9-10.30: Workshop: Pakistan m/ Zulfiqar Shah (åpent for alle, uavhengig av sektor)

Pakistan er et marked i vekst og et stadig viktigere sourcing-land for norske bedrifter. Det er også et land med høy risiko knyttet til menneske-, arbeidsrettigheter og miljø. Vi inviterer til en praktisk workshop med ekspert Zulfiqar Shah, co-director i organisasjonen PILER. Zulfiqar er en av Pakistans fremste og mest respekterte menneske- og arbeidstakerrettighetsaktivister. Her får du bakgrunnsinformasjonen du trenger for å vurdere din bedrifts/organisasjons leverandørkjede i landet. Dette blir en praktisk workshop med mulighet til å diskutere konkrete eksempler fra ulike bransjer og regioner. Mer informasjon her.

  • 10.30-12: Kirurgiske instrumenter i Sialkot – prosjektresultater og veien videre

Cindy Berman (ETI) og Zulfiqar Shah (PILER) presenterer kartleggingsresultater fra et spennende og høy-relevant prosjekt med mål om å forebygge moderne slaveri (særlig barnearbeid) i produksjonen av kirurgiske instrumenter i Sialkot i Pakistan. Her produseres store volum av kirurgiske instrumenter, til tross for at Pakistan har vært «usynlig» i mange leverandørkjeder på grunn av outsourcing til underleverandører i landet. Kartleggingsfasen av prosjektet er nå avsluttet og vi får en oversikt over funnene og veien videre.

  • 12-12.30: Lunsj

  • 12.30-13.30: Møte om samarbeid i Pakistan-prosjektet for leverandører og offentlige innkjøpere

I et dialogmøte om moderne slaveri i produksjonen av kirurgiske instrumenter i Pakistan i januar 2019 uttrykte leverandører og offentlige innkjøpere behovet for videre innsats på området. I dette møtet diskuterer vi leverandørers og offentlige innkjøperes deltakelse i det ETI-ledede prosjektet i Sialkot, basert på kartleggingen som har blitt gjort og den foreslåtte veien videre (Pakistan Road Map). Vi diskuterer:

  • Mulighet for felles standard for risikokartlegging og tiltak i Pakistan: en felles tilnærming hos offentlige oppdragsgivere, leverandører og lokale produsenter.

  • Behov for opplæring og samarbeid i Pakistan – leverandører og offentlige oppdragsgiveres rolle i dette, inkludert ressursbehov.

  • 13.30-14.30: Møte om deltakelse i Malaysia-prosjekt for leverandører og offentlige innkjøpere

Cindy Berman introduserer ETIs pilotprogram for å forbedre forholdene for migrantarbeidere i Malaysias engangshanskeindustri. Vi diskuterer fabrikker som deltar i prosjektet, hvilken rolle har norske leverandører og offentlige oppdragsgivere, forventede resultater og veien videre. 

  • 14.30-16: Mulighet for individuelle samtaler med prosjektteamet (Pakistan og Malaysia)

Ta gjerne kontakt med Linn Aakvik i Etisk handel Norge dersom du har spørsmål om arrangementet. 

Joachim Ellingsen