Personvern og manglende kommersialisering er bremsekloss for utvikling av ny teknologi

Foto: Colourbox / Teknisk Ukeblad

Foto: Colourbox / Teknisk Ukeblad

Teknisk Ukeblad har satt fokus på digitalisering i det norske helsevesenet. Melanor er intervjuet og vi mener det må investeres mer i digitalisering og kommersialisering av nye teknologiske løsninger.

Under er avsnittet hvor Melanor er sitert:

Bransjeforeningen Melanor, som organiserer 150 bedrifter som lever utsyr til helsevesenet sitter med inntrykk av at digitalisering av helsevesenet er kommet lenger i mange andre land.

Personvern står sterkt i Norge

– Vi sliter med digitalisering fordi Datatilsynet og personvernet står sterkt i Norge, og i tillegg tolkes det ytterligere strengt, sier seniorrådgiver Jan Ivar Ingebrigtsen i Melanor.

Han legger til at for industrien er det en utfordring at reglene tolkes forskjellig ikke bare mellom helseregioner men også internt i en og samme region.

Bruken av de mest moderne systemene hindres også av gammelt og utdatert datautstyr, og mangel på penger.

Pilotprosjekter uten kommersialisering

– For å få makt og innflytelse må Direktoratet for e-helse ha midler. Om de ikke sitter på en pengesekk kan de ikke sette i gang stort mer enn pilotprosjekter. Industrien har vært med på en rekke pilotprosjekter og investert tid og penger. Når piloten er avsluttet skjer det ingen kommersialisering. Vi merker at viljen til å gå inn etter hvert blir mindre, sier Ingebrigtsen.

Les hele artikkelen i tu.no her