Nytt styre i Melanor

Melanors styre Fv bakerst: Jon Terje Heimdal, ICare Medical AS, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS, Petter Solum, Vingmed AS Fv foran: Håkon Bertelsen, Permobil AS, Lene Takelund, Philips Norge AS, Erik Kongshaug, Medtronic Norge AS. Ikke tilstede: Nina Nielsen Bjerke, VWR International AS

Melanors styre
Fv bakerst: Jon Terje Heimdal, ICare Medical AS, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS, Petter Solum, Vingmed AS
Fv foran: Håkon Bertelsen, Permobil AS, Lene Takelund, Philips Norge AS, Erik Kongshaug, Medtronic Norge AS. Ikke tilstede: Nina Nielsen Bjerke, VWR International AS

Forrige uke hadde styret i Melanor sitt første møte hvor blant annet budsjett, handlingsplaner, funksjonsoversikt og arbeidsplan var på agendaen.

Styrets sammensetning

Melanor ledes av et styre på sju medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse, og har en sammensetning som gjenspeiler medlemsbedriftenes interesseområder og størrelse. Styret trekker opp retningslinjer for foreningen og fastlegger foreningens strategier og mål.

Det nye Melanor-styret består av tre medlemmer fra Lab Norge og tre medlemmer, samt styreleder fra Medtek Norge. I tillegg til leder, nestleder og fem styremedlemmer, deltar administrerende direktør Atle Hunstad og advokat Tore Flaatrud som styresekretær. Styret møtes 5-6 ganger i året.

Melanors styre

Petter Solum, Vingmed AS - styreleder

Jon Terje Heimdal, ICare Medical AS - nestleder

Lene Takelund, Philips Norge AS - styremedlem

Håkon Bertelsen, Permobil AS - styremedlem

Erik Kongshaug, Medtronic Norge AS - styremedlem

Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS - styremedlem

Nina Nielsen Bjerke, VWR International AS – styremedlem

AktueltHege MikkelsenStyret