Ubalanserte og kompliserte kontraktsbetingelser

Helse Sør-Øst forsyningslager på Berger Foto: Melanor

Helse Sør-Øst forsyningslager på Berger
Foto: Melanor

I et leverandørmøte på Helse Sør-Øst Forsyningssenter, var logistikkbetingelser tema. I dette møtet ble det vist til at Melanor har akseptert dagens logistikkbetingelser. Dette stemmer ikke.

Urimelige logistikkbetingelser

I et åpent brev til Sykehuspartner, Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Sykehusinnkjøp understreker vi at logistikkbetingelsene er ubalanserte og kompliserte og Melanor finner seg ikke i å bli brukt som alibi for dagens urimelige logistikkbetingelser.

Her finner du brevet fra Melanor

PS: Sykehuspartner, Forsyningssenteret og Sykehusinnkjøp har, etter de mottok brevet, invitert Melanor til dialogmøte.