Medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept

2019-03-13_13-40-15.jpg

Melanor har, gjennom flere år, jobbet for at blåresept-ordningen ikke må strammes inn slik at brukerne ikke lenger får gode produkter eller at produktspektret blir så smalt at muligheten til individuell tilpasning reduseres.

Vi har jobbet tett med aktuelle leverandører på dette område. Nå har vi laget en brosjyre som enkelt forklarer hva ordningen med medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept omhandler.

Hva er ordningens verdibidrag?

Gode, individuelt tilpassede produkter gir verdighet, økt livskvalitet og bedre helse for brukerne. De blir mindre bekymret for sjenerende lukter, lyder, lekkasje, egen helse og senskader.

Det er god samfunnsøkonomi at brukerne mestrer egen sykdom. På den måten kan de leve aktive liv, fortsette studier og stå i jobb. Eldre brukere kan klare seg selv og bo hjemme lengre.

Budsjettkutt

I statsbudsjettene for 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er det gjort endringer og innstramminger i ordningen. Kortsiktige behov for budsjettkutt rammer utsatte brukergrupper hardt, og kan gi utilsiktede negative samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Ordningen med medisinsk forbruksmateriell på blå resept er en liten, avgrenset ordning, med et betydelig verdibidrag for brukerne og for samfunnet. Melanor jobber for at ordningen skal bestå.

Last ned brosjyren her