Finansieringsansvar knyttet til medisinsk utstyr

Fotolia

Fotolia

Nylig deltok Melanor, sammen med andre sentrale aktører, i et dialogmøte i Helsedirektoratet.  Direktoratet har fått i oppdrag å utrede et bedre system for fordeling av finansieringsansvar knyttet til medisinsk utstyr brukt utenfor sykehus og overlevere en utredning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Målet med møtet var å diskutere kriteriene og konsekvensene og gi innspill til utredningen.

Medisinsk utstyr favner vidt, derfor ble arbeidet i møtet avgrenset til fordeling av finansieringsansvar mellom folketrygdloven kapittel 5 (Helfo) og spesialisthelsetjenesten, med hovedfokus på medisinsk forbruksmateriell.

Hensiktsmessig nivå

Det er lagt som et premiss at kriterier for fordeling av finansieringsansvar skal ivareta prinsippet om at «finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret». I praksis innebærer dette at Helsedirektoratet skal definere når spesialisthelsetjenesten har behandlingsansvaret for et medisinsk utstyr. Dette må gjøres på et hensiktsmessig nivå, slik at kriteriene fungerer når finansieringsansvaret skal plasseres for nytt utstyr og for en klargjøring der utstyret allerede finansieres av en eller flere aktører.

Formålstjenlig for medisinsk utstyrsområde

I etterkant av møtet har vi sendt inn ytterligere innspill hvor vi gjør direktoratet oppmerksom på at Finansieringssystemet må være formålstjenlig for medisinsk utstyrsområde:

  • Medisinsk utstyr må vurderes separat, og uavhengig fra legemidler. Forhold og karakteristika for medisinsk utstyr er svært ulik fra legemidler

  • Medisinsk forbruksmateriell som behandling, bør ikke administreres eller finansieres av spesialisthelsetjenesten

  • Det bør, i størst mulig grad, tilrettelegges for at brukerne har et bredt produktutvalg og en individuell tilpasning som sikrer at brukerne kan fungere optimalt

  • Formål og anvendelse av kriterier må tydeliggjøres og gi føring for fremtidig bruk og tolkning

  • Tydeliggjøre hvorvidt kriteriet skal anvendes for å vurdere kun nytt, eller også eksisterende utstyr

Uklarhet knyttet til finansiering av nye produkter

Blåreseptordningen fungerer godt for pasientene og er fornuftig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det som er lite hensiktsmessig med dagens ordning, er uklarhet knyttet til finansiering av nye produkter. Melanors oppfordring er at veien inn til finansiering for nytt medisinsk utstyr må klarlegges. Det må også klarlegges hvordan finansiering kan revurderes dersom bruken av et eksisterende medisinsk utstyrs produkt endrer seg. 

Konsekvenser ved finansiering av spesialisthelsetjenesten

Melanors innspill inneholder også en oversikt over mulige praktiske konsekvenser for brukerne ved finansiering via spesialisthelsetjenesten:

  • Mindre likebehandling

  • Dårligere tilgang til medisinsk forbruksmateriell

  • Mindre forutsigbarhet

  • Forsinket tilgang til nye og innovative produkter 

Om du ønsker å lese hele innspillet til Helsedirektoratet, ta kontakt med hege@melanor.no