Lab-medlemmer gir innspill til prioritering og organisering

Fra venstre: Kari Jørgensen, Thermo Fisher Diagnostics, Ingunn Fredriksen, DiaSorin, Vigdis Rustad, Nerliens Meszansky, Jan Ivar Ingebrigtsen, Atle Hunstad, Tore Flaatrud og Henriette Jovik, alle Melanor, Berit Løkken, VWR, Cato Mørch, Houm, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika og Marte Tøften, Sarstedt. (ikke tilstede når bildet ble tatt: Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS.)

Fra venstre: Kari Jørgensen, Thermo Fisher Diagnostics, Ingunn Fredriksen, DiaSorin, Vigdis Rustad, Nerliens Meszansky, Jan Ivar Ingebrigtsen, Atle Hunstad, Tore Flaatrud og Henriette Jovik, alle Melanor, Berit Løkken, VWR, Cato Mørch, Houm, Tove Nyhus, Bergman Diagnostika og Marte Tøften, Sarstedt. (ikke tilstede når bildet ble tatt: Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS.)

Nylig ble deltagere fra Lab Norges ulike arbeidsgrupper invitert til å gi innspill til fremtidige oppgaver i Melanor. Deltagerne ble utfordret til å identifisere muligheter og utfordringer, prioritere innsatsområder, organisering og rekruttering. Det ble også diskutert prioriteringer og videre organisering av de ulike gruppene.

Dette er de viktigste oppgavene fremover

Et av Melanors overordnede mål, er å være en samhandlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon, som bidrar til å styrke medlemmenes rammebetingelser. Styrket dialog og bevisstgjøring av sentrale beslutningstakere, myndigheter og kunder fremhevet gruppen som spesielt viktig. Med en større organisasjon har vi mulighet til å påvirke i større grad. Områder som deltagerne mener er viktig å fokusere på fremover er blant andre offentlige anskaffelser, etikk og miljø, balanserte kontraktsvilkår og kompetanselekkasje til utlandet.

Slik vil vi organisere lab-området

Planen er å videreføre arbeidsgruppene fra Lab Norge, noen med litt justering av oppgaver. Flere må styrkes med nye deltakere. Dette kommer vi tilbake til. Med dette seminaret har vi et godt grunnlag for det videre arbeidet.