Engasjerte medlemmer diskuterer utfordringer knyttet til refusjon og blåresept

Stort oppmøte og gode innspill på medlemsmøte om blåresept og refusjon.

Stort oppmøte og gode innspill på medlemsmøte om blåresept og refusjon.

Melanor arrangerte tidligere i april et møte for et førtitalls medlemmer som jobber i markedet for refusjon og blåresept. Hovedsakelig tok møtet for seg medisinsk forbruksmateriell og medisinske næringsdrikker. 

Hva skjer i arbeidsgruppe refusjon?

Leder for gruppen, Gisle Christensen fra Essity ønsket velkommen, før flere av de andre i arbeidsgruppen la frem fakta og utfordringer med blåreseptordningen og refusjonsmarkedet:  

  • Anne Stenmark fra Dansac & Hollister presenterte bakgrunn og utfordringer for blåreseptordningen og tok opp manglende insitamenter for innovasjon innen feltet.

  • Mette Engebretsen fra Roche Diagnostics presenterte de mest relevante prosessene som pågår innen refusjonsområdet. Hun refererte også fra møtet med Helsedirektoratet hvor ulike forslag til hvordan ordningen skal fortsette i fremtiden ble diskutert.

  • Bjørn Tollerud fra Coloplast informerte om arbeidsgruppes mål og handlingsplan. Arbeidsgruppen ønsker at Melanor som bransjeorganisasjon fortsatt jobber politisk for å synliggjøre området og påvirke myndighetene som gir Helfo oppdrag.

  • Gisle Christensen fra Essity orienterte om møter Melanor har med Helfo, om Statsbudsjettet og kutt i avansen til enkelte produktområder og hvilke følger dette vil ha for utvalg og kvalitet på produkter.

Uforutsigbare rammebetingelser

Bransjen opplever fortsatt utfordringer med uforutsigbare rammebetingelser. Melanor jobber derfor for at ordningen også på sikt skal opprettholdes og videreføres gjennom: 

  • Et tydelig uttalt innovasjonsmandat i blåreseptforskriften 

  • Mekanisme for automatisk prisjustering 

  • Klare minimumskrav og kvalitetssikring av produkter og leverandører som omfattes av ordningen

Melanor vil fortsette å invitere til møter hvor medlemmer får informasjon og kan gi sine innspill til de ulike markedsgruppenes arbeid. 

Har du spørsmål om refusjon og blåreseptordningen kontakt henriette@melanor.no

Workshop

Engasjerte medlemmer deltok i diskusjoner om hva leverandørene selv mener bør reguleres i forholdet mellom leverandørene og Helfo og om hva leverandørene mener er egnet innretning på egenandeler og egenbetaling.

dsc_0376.jpg
dsc_0372.jpg