Vi trenger mer business i helse!

-Om få år settes det norske velferdssamfunnet under betydelig press, men i helsetjenesten og forvaltningen ser ut til at mange er vaksinert mot å tenke nytt om samarbeid med private, sier Atle Hunstad i en kronikk i Dagens Medisin.

-Om få år settes det norske velferdssamfunnet under betydelig press, men i helsetjenesten og forvaltningen ser ut til at mange er vaksinert mot å tenke nytt om samarbeid med private, sier Atle Hunstad i en kronikk i Dagens Medisin.

Politisk og kulturell skepsis hindrer Norge i å ta del i en ny milliardindustri. Dette vil gi dårligere velferd, redusert helse og svekket innovasjonskraft. Det vil gjøre oss dårligere rustet til å møte fremtidens utfordringer med flere eldre og økte forventninger til kvalitet i helsetjenestene.

Regjeringen legger nå frem en stortingsmelding om helsenæringen. Vi har store forventninger – og håper den bringer nye tanker inn i hvordan vi kan gjøre helse til gull. Det trenger vi.

Les hele kronikken i Dagens Medisin