EuroTrak: Behovet for hørselshjelpemidler er betydelig

Seminar med Melanors hørselsleverandører og inviterte gjester.

Seminar med Melanors hørselsleverandører og inviterte gjester.

Årlig gjennomføres en undersøkelse om hørselshjelpemidler. Forrige uke var Melanors hørselsleverandører og inviterte gjester (NAV, Helsedirektoratet, HLF, NTAF, Audiografforbundet mfl.) tilstede for å få resultatene fra EuroTrak presentert.

EuroTrak er en europeisk undersøkelse som kartlegger utbredelsen av hørselstap og bruk av høreapparater i utvalgte land. I år er undersøkelsen også gjennomført i Norge. Forrige gang var i 2012.

Av et norsk utvalg på ca. 12 200 personer, har ca. 1050 personer med hørselstap, med og uten høreapparat, deltatt. Enkelte spørsmål er stilt spesifikt for det norske markedet. I år står samtlige hørselsleverandører i Melanor bak undersøkelsen:

  • GN Hearing Norge AS

  • Oticon AS

  • Sivantos AS

  • Cochlear Norway AS

  • Starkey Norway AS

  • Sonova Norway AS

  • Medus AS

  • Widex Norge AS

Behovet for hjelpemidler er betydelig

EuroTrak understreker at behovet for hjelpemidler i Norge og Europa er betydelig. Den viser også til gevinster for brukere av høreapparat og helsemessige utfordringer når brukere ikke får de hjelpemidlene de har behov for.

Hørselsomsorg og rehabilitering er god samfunnsøkonomi

Ved bruk av riktige hjelpemidler, vil de fleste barn, unge og voksne kunne leve normale, aktive liv og delta i arbeidsliv, studier eller skole. Undersøkelsen viser og ulik forskning underbygger at bruk av høreapparat bedrer nattesøvnen, øker livskvaliteten, forsinker negativ kognitiv utvikling og motvirker demens.

Våre politikere og helsemyndighetene må derfor se på hørselsomsorg og rehabilitering i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Gode teknologiske løsninger sørger for at flere får økt livskvalitet og kan delta i arbeid og utdannelse. 

93% av de spurte i undersøkelsen som bruker høreapparat, forklarer at de får bedre livskvalitet. 74% av brukerne oppgir at de er fornøyde med hørselshjelpemiddelet og 79% oppgir at dette fungerer bedre enn forventet. I alle aldersgrupper er det en økning i bruk av høreapparater sammenlignet med tall fra 2012.

Melanor mener

Melanor og våre medlemmer mener derfor at det er viktig å:

Opprettholde dagens rettighetsbaserte system finansiert over folketrygden. Ordningens tilgang til markedets mest avanserte teknologiske løsninger, betyr at flere kan ta utdannelse og stå i arbeid lenger. Det gir en betydelig dokumentert samfunnsøkonomisk effekt.

Opprettholde et bredt og avansert produktsortiment. Dette møter brukernes individuelle behov og legger til rette for utvikling og løpende introduksjon av innovative løsninger.

Opprettholde og øke kompetanse- og behandlingskapasitet i formidlingsapparatet. Dette sikrer kvaliteten i rehabiliteringen og at høreapparatinvesteringen blir ivaretatt på best mulig måte.

Les også vår kronikk i Dagens Medisin her

Medlemmer i Melanor kan kontakte hege@melanor.no og få EuroTrak-undersøkelsen tilsendt.

Engasjerte deltagere bidro til god diskusjon rundt bordet. Blant andre deltok (f.v.) Steinar Birkeland og Henrik Peersen, begge HLF, Atle Hunstad, Melanor og Jørgen Sætre, Cochlear Norway - leder i Melanors hørselgruppe.

Engasjerte deltagere bidro til god diskusjon rundt bordet.
Blant andre deltok (f.v.) Steinar Birkeland og Henrik Peersen, begge HLF, Atle Hunstad, Melanor og Jørgen Sætre, Cochlear Norway - leder i Melanors hørselgruppe.