God dialog med Sykehuspartner om logistikkbetingelser

God dialog i møte med Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp om Forsyningssenteret  Fv:: styreleder Petter Solum, adm. dir Atle Hunstad, seniorrådgiver Jan Ivar Ingebrigtsen, alle Melanor og avdelingsdirektør Line Vrenne, Sykehuspartner, divisjonsdirektør Cathrine Fuhre, Sykehusinnkjøp spesialrådgiver logistikk Hilde Rolland, Sykehuspartner, avdelingsdirektør Børge Myhre, Sykehusinnkjøp, juridisk rådgiver Guro Bøhm, Sykehusinnkjøp. Fotograf og advokat Tore Flaatrud i Melanor var også med i møtet.

God dialog i møte med Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp om Forsyningssenteret
Fv:: styreleder Petter Solum, adm. dir Atle Hunstad, seniorrådgiver Jan Ivar Ingebrigtsen, alle Melanor og avdelingsdirektør Line Vrenne, Sykehuspartner, divisjonsdirektør Cathrine Fuhre, Sykehusinnkjøp spesialrådgiver logistikk Hilde Rolland, Sykehuspartner, avdelingsdirektør Børge Myhre, Sykehusinnkjøp, juridisk rådgiver Guro Bøhm, Sykehusinnkjøp. Fotograf og advokat Tore Flaatrud i Melanor var også med i møtet.

Melanor har diskutert konsekvensene dagens logistikkbetingelser har for leverandørene med Sykehuspartner.

Ubalanserte og kompliserte logistikkbetingelser

I et åpent brev til Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp om Helse Sør-Østs Forsyningssenter i februar, understreket Melanor at leverandørene opplever logistikkbetingelsene som ubalanserte og kompliserte. Brevet førte til at Melanor raskt ble invitert til et dialogmøte som fant sted i slutten av april.

I møtet utvekslet partene erfaringer og synspunkter. Melanor fortalte hvilke konsekvenser dagens betingelser har for leverandørene. Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp beskrev sine intensjoner og erfaringer.

Sanksjoner rammer også leverandører med høy leveringspresisjon

- Vi møtte en meget lydhør delegasjon fra Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp. Vi var tydelige på at vi ikke er fornøyd med logistikkbetingelsene og at utregningen av mulig sanksjon er kontraproduktivt. I hovedsak er det lavmarginsprodukter med leveringsvilkår som innebærer høy risiko. Leverandørene som rammes opplever derfor at bøteordningen som skulle benyttes som ris bak speilet for «dårlige» leverandører, også rammer leverandører med høy leveringspresisjon, sier seniorrådgiver Jan Ivar Ingebrigtsen i Melanor.

Sykehuspartner reviderer sanksjoneringsmodellen

Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp viste stor forståelse for problemstillingene.  Sykehuspartner jobber derfor med en revidering av sanksjoneringsmodellen basert på dagens logistikkbetingelser. Sykehuspartner ønsker, sammen med Melanor, å legge en plan for hvordan vi kan finne en mer balansert modell. Sykehuspartner har en fremdriftsplan som legger opp til en justert modell før sommeren. Dette innebærer at Sykehuspartner fortsatt vil sende ut underlag, men innrømme 100% rabatt (slik som i dag), inntil ny modell er på plass.

Evaluerer logistikkbetingelsene

Sykehuspartner og Melanor vil også gjøre en evaluering av logistikkbetingelsene og vurdere om det er ytterligere punkter som bør justeres.

- Vi har stor tro på at vi fremover vil ha god dialog og finne løsninger som gagner både kunde og leverandører, sier administrerende direktør Atle Hunstad.

Her finner du vårt åpne brev til Sykehuspartner om Forsyningssenteret