Dialog om offentlige laboratorie-anskaffelser til sykehus i Norge

Foto: ScanStockPhoto

Foto: ScanStockPhoto

Noen av våre medlemmer leverer store og komplekse laboratorieautomasjonsløsninger som ofte har svært høy anskaffelsesverdi. Før helseforetakene går til anskaffelse, bør de kjenne til eksisterende og fremtidige løsninger. Derfor er god dialog viktig.

Kommunikasjonen i perioden før anbudskonkurransen er for regulert

Flere av våre medlemmer opplever at kommunikasjonen i perioden før anbudskonkurransen for store offentlige laboratorieanskaffelser, er vanskelig og regulert. Melanor har derfor bedt om et møte med Sykehusbygg for å diskutere dette. Sykehusbygg har respondert positivt og ønsker dialog med oss. Diskusjonen vil i hovedsak handle om hvordan kommunikasjonen mellom Sykehusbygg og leverandørene kan forbedres. Møtet finner sted etter sommerferien.

Her finner du brevet vi har sendt til Sykehusbygg