Facts & Figures om den europeiske Medtek-industrien

Det er over 500 000 ulikt medisinsk utstyr. Disse finnes på sykehus, i kommunen og hjemme hos brukere og pasienter. Medisinsk utstyr preger derfor livene våre og gir verdi på ulike måter, fra vugge til grav.

Medisinsk utstyr brukes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Eksempler på slikt utstyr er kunstige hofter, brystimplantater, høreapparater, linser og pacemakere. Men medisinsk utstyr er også plaster, sprøyter, bleier, blodsukkermålere, medisindosetter, graviditetstester og mye, mye mer.

Les mer om den Europeiske medtek-industrien i Medtech Europes brosjyre “Facts & Figures 2019”

Se også filmen “The Medical Technology Industry”

Les også Atle Hunstad blogg i Dagens Medisin om temaet