Dignio satser alle kort på stort Oslo-anbud

Lars_Dahle_Arendalsuka2019.jpg

Oslo Kommune ber om tilbud på hjemmebehandling og avstandsoppfølging av eldre og kronisk syke for alle kommunens bydeler

-Norge har svært mange kommuner, og det har lagt et vått teppe over helseinnovasjonen - for mange kommuner sliter med å komme videre fra pilotprosjektene og inn i implementering. Oslo er jo en kommune med mange kommuner, nemlig bydeler, og vi i Dignio er til stede i flere av disse bydelene. Nå endrer kommunen anbudsregimet og sender ut en anbudsforespørsel hvor Dignio skal være med og som omfatter leveranser til alle bydeler, sier administrerende direktør i Dignio, Lars Dahle.

Dignio er et norsk helseteknologisk selskap som utvikler og markedsfører medisinsk avstandsoppfølging. Flere enn  100 norske kommuner og sykehus i Kina tatt i bruk systemet. 

-Vi i Dignio lager systemer for hjemmemålinger for kronisk syke pasienter. Det å holde pasienter ute fra sykehusene gir bedre tjenester for pasienten og sparer samfunnet for mye ressurser -  ressurser som kan brukes på andre presserende helseoppgaver. Pasienten får en iPad, og forskjellige typer sensorikk – slik som spirometer, blodtrykksmåler og termometer som kobles til iPaden via Bluetooth. Pasienten bor hjemme, og hjemmemålingene sendes direkte til sykehuset eller hjemmesykepleien som så kan fjernbehandle pasienten. 

– Siden mange av pasientene er litt eldre mennesker var vi før vi startet pilotene spente på om pasientene ville klare å bruke utstyret og om de oppfattet at dette var en forbedring i forhold til tradisjonelle helse- og omsorgstjenester, sier Dahle.

- Men resultatene har vært overveldende positive- og viser at 90 prosent av pasientene opplevde bedre oppfølging, 65 prosent fikk bedre kontroll på egen helsesituasjon og 60 prosent opplevde større grad av trygghet. Det er helt klart at vi gjør noe som er riktig og viktig både for pasienter, helsearbeidere og for samfunnet, sier Dahle. Med Dignios løsninger kan kommunen følge opp med færre hjemmebesøk og lavere ressursbruk - og ikke minst sikre at pasienter blir mer engasjert i sin egen helse. 

Les også: Helse-Norge er rammet av pilotsyken

100 norske kommuner, Kina og Storbritannia

Dignio opererer i et brennhett marked. Selskapet har så langt inngått rammeavtaler med i overkant av 100 norske kommuner og er tilstede på Kinesiske sykehus og i NHS i Storbritannia. I Storbritannia har Dignio to heltidsansatte hvor de sammen med NHS nå forbedrer prosessen med å teste ut og godkjenne nye avanserte kreftlegemidler.

- Helse- og omsorgssektoren er Norges største og kanskje viktigste sektor. Den legger beslag på hver sjette arbeidstaker og hver fjerde krone på statsbudsjettet. Fremover blir det færre yrkesaktive som skal finansiere velferdsstaten, samtidig som det blir langt flere eldre. Norsk helsetjeneste må derfor gjennom omfattende endringer om vi skal bevare en bærekraftig velferdsmodell. Det stiller skyhøye krav til innovasjon og fornying, sier Dahle.

Look to Oslo

Med de gode erfaringene fra Dignio-pilotene i fire bydeler, tar Oslo Kommune nå skrittet fullt ut og ruller ut hjemmebehandling og avstandsoppfølging i hele kommunen. Og det er et stort anbud ute i øyeblikket.

-I Dignio ser vi dette anbudet som en forløper for en større utrulling i kommunemarkedet. Så Oslo; nok en gang går kommunen foran og viser vei, sier Dahle.

Dere har satset nærmest hus og hjem og har jobbet hardt i mange år. Løsner det nå endelig for Dignio? 

-Vi har vært i pilot over lengre tid, nå satser Dignio alle kort for at Oslo kommune skal velge oss i det videre løpet. Men det er en åpen anbudskonkurranse, og konkurransen vil være hard. avhengig av hva som skjer i Oslo, tror vi dette anbudet er startskuddet som åpner opp det viktige avstandsoppfølgingsmarkedet i Norge. 

- Vil du utfordre andre store norske kommuner med et “Look to Oslo?” 

- Hvis andre store kommuner kunne gjenbruke noe av de erfaringene og det tankegodset som Oslo har etablert, vil vi som samfunn spare mye tid og ikke minst skape bedre helse- og velferdstjenester i norske kommuner langt raskere - til beste for de eldre, avslutter Dahle. 

Joachim Ellingsen