Dilemma - Kan leverandører spandere mat og drikke til helsepersonell på årsmøter?

Dinner.png

Her kommer en situasjon som nok mange av våre medlemmer kjenner igjen i. 

Selskapet du jobber i har en utstilling på årsmøtet til en faggruppe helsepersonell. På kvelden er det festmiddag hvor leverandørene deltar. Under middagen sitter ansatte fra leverandørselskapene på ulike bord sammen med sykepleierne. Middag og to glass vin er inkludert i betalingen for middagen. Utover dette må man kjøpe det man vil drikke. Hvis du som leverandør kjøper en flaske vin i tillegg, kan du da dele den med sykepleierne som sitter ved bordet ditt? 

Svaret er: Nei det kan du ikke. I følge Helsepersonelloven og gaveforskriften har leverandører ikke lov til å betale for mat, drikke eller annet for deltakende helsepersonell. Det vil betraktes som gave til helsepersonell. Helsepersonellet har ikke lov til å motta slike gaver, ettersom de kan bidra til å svekke tilliten avgjørelser og valg helsepersonell gjør i faglig sammenheng.

Ved årsmøter eller arrangementer hvor leverandørene er invitert som utstillere, skal leverandørens betaling begrense seg til faktiske kostnader for selve utstillingen.

Joachim Ellingsen