Ekstraordinær generalforsamling i Melanor avholdes 31. oktober på Fornebu

Det avholdes ekstraordinær generalforsamling for å fastsette kontingentstrukturen for 2020 og velge revisor.

Årsaken til at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling er at Melanor ikke har ordinær generalforsamling i 2019 i henhold til vedtektene.

Formell innkalling med bilag til dagsorden og påmelding sendes ut senest 3 – tre uker før møtet avholdes.

Hold av dagen:

31. oktober kl. 14:00-1600, Grandhall i Oksenøyveien 10, Fornebu

Vennlig hilsen

Atle Hunstad

Administrerende direktør 

Widerøeveien 5
1360 Fornebu
Mobil: 948 18 476
atle@medteknorge.no


Joachim Ellingsen