Godt engasjement på Fellesmøte for medlemsbedrifter innen Spesialisthelsetjenesten

samling.png

Melanors Markedsgruppe Spesialisthelsetjeneste arrangerte i september et møte for medlemmer med interesse innen markedssegmentet.

Vi hadde en ekstern gjest, Trude Ertresvåg, Miljøansvarlig i Sykehusinnkjøp, som presenterte den nylig lanserte miljøpolicy som vil benyttes i fremtidige anbud.

De fremmøtte fikk også presentert, og anledning til å kommentere på, markedsgruppens budskapsplattform og handlingsplan.

Områdene «Logistikkbetingelser, etikk og samhandling og Sykehusinnkjøps Dialogkonferanse» var gjenstand for gruppearbeid. Engasjementet var høyt og gav oss verdifulle innspill i tilrettelegging av våre aktiviteter for å fremme medlemmenes synspunkter og bedre rammebetingelsene.

Åpne tilbakemeldinger gav uttrykk for at gruppediskusjonene var svært nyttige og at man ønsket sammenfatning tilsendt som «referat», noe som ble delt med deltagerne etter møtet. Mer enn 89% vurderte møtet til å være nyttig/svært nyttig for seg selv og bedriften, og 95% syntes gjennomføringen av møtet var god/svært god.

Presentasjonen fra møtet finner du her.

Joachim Ellingsen