Melanor og Sykehusbygg skal samarbeide om kompetanseløft

IMG_0663.jpg

Sykehusbygg og Melanor inngår et samarbeid for å styrke dialogen og kompetanseutvekslingen mellom Sykehusbygg og leverandørindustrien.

-Sykehusbygg og Melanor har nylig fulgt opp det vellykkede innledende møtet i august. Etter å ha vært i tenkeboksen på hver vår kant ser vi at vi har et sterkt sammenfallende ønske om raskt å komme i gang med kompetanseutveksling mellom Sykehusbygg og leverandørindustrien. Det forteller seniorrådgiver Jan Ivar Ingebrigtsen i Melanor

-Hovedfokuset for det vi kaller «Prosjekt kompetanseløft» er å gjensidig bedre kjennskapen til utfordringer og fremtidige muligheter. Rammene for dette vil både være fellesmøter og møter med utvalgte, eller et fåtall leverandører. Dette er en gylden anledning for våre medlemmer til å bringe viktig kompetanse for fremtidens løsninger inn i nye sykehus og forstå Sykehusbygg sine utfordringer, sier Ingebrigtsen.

Dette er områdene som samarbeidet vil fokusere på: Områder av spesiell interesse er:

• Bildediagnostikk
• LAB
• Operasjonsstuer
• Sterilsentral
• IKT (integrasjon, interoperabilitet, sikkerhet)

- Prioritering av disse områdene vil nå kunne påvirkes av våre medlemmers engasjement og tilbakemeldinger, forteller Ingebrigtsen.

Vi starter prosessen med et frokostmøte i første halvdel av november. Arrangementet lanseres når dato er fastsatt, så følg med på våre hjemmesider, oppfordrer han.

Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med Jan Ivar Ingebrigtsen.

Joachim Ellingsen