Åpent for innspill til ny verktøystøtte for Nye metoder