Alle nyheter

28.03.2020
28.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
Melanor har i dag sendt ut en pressemelding vedrørende dagens valutabestemmelser for kontraktsfestede leverandører.
26.03.2020
Rebekka Reitan startet 23. mars, og vil lede kommunikasjonsarbeidet i Melanor. Hun vil også jobbe tett med Melanors medlemsbedrifter.
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
Melanor har kontaktet Helsedirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende de alvorlige økonomiske konsekvensene av COVID-19 krisen for helsetjenestens kontraktsfestede leverandører.
24.03.2020
På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset har NAV sendt ut informasjon til sine avtaleleverandører.
20.03.2020
  • Side 1 av 9

Side 1 av 9