Alle nyheter

Norske og Europeiske helsemyndigheter har utpekt DNV GL som teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr. DNV har fått denne rollen for …
21.02.2020
Melanor har gitt innspill på regjeringens kommende handlingsplan for kliniske studier, og foreslår konkrete tiltak for å få mer forsknings- …
11.02.2020
Kinas ambassade i Oslo ønsker nå å komme i kontakt med norske produsenter av medisinsk verneutstyr i forbindelse med utbruddet …
07.02.2020
Melanor inviterer medlemmer som har erfaring fra Nye Metoder, både på nasjonalt nivå og mini metodevurderinger, til workshop hos oss.
05.02.2020
Beklagelig at Norsk Karkirurgisk Forening ikke kan etterkomme våre medlemmers ønske om tilpasninger
04.02.2020
Før jul sendte direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i samarbeid med en rekke andre aktører, et brev til Kunnskapsdepartementet og …
28.01.2020
I desember vedtok Stortinget med stemmene til regjeringspartiene å lovfeste Beslutningsforum. Samtidig vedtok Stortinget at systemet for Nye Metoder skal …
24.01.2020
- Regjeringen må koble Nasjonal helse- og sykehusplan sterkere opp til tiltakene i Helsenæringsmeldingen og stortingsmeldingen om smartere innkjøp. Samarbeid …
23.01.2020
Melanor kommer i nylig revidert standpunkt for bruk av konsignasjonslager, med et klart krav om å avvikle denne måte å …
23.01.2020
23.01.2020
Melanor gjennomførte 16. januar sammen med våre medlemmer Abbot og ResMed, et møte med Direktoratet for e-helse om utfordringer knyttet …
21.01.2020
Melanor har i møte med Sykehuspartner og i skriftlig form gitt uttrykk for at vi mener Helse Sør-Øst forsyningssenter bidrar …
20.01.2020
  • Side 1 av 7

Side 1 av 7