Alle nyheter

Melanor har to punkter de forventer klare signaler og øremerkede midler til i statsbudsjettet.
05.10.2023
Vi kan ikke nå falle tilbake til gamle synder hvor helsevesenet selv resteriliserer og gjenbruker medisinsk engangsutstyr, uten å ha …
05.10.2023
Det må investeres mer i forebyggende helse, rehabilitering, medisinsk utstyr, tiltak for å kutte helsekøer og det må sikres økonomisk …
02.10.2023
Melanor, bransjeforeningen for medtek og lab i Norge, slutter seg til Medtech Europe sitt krav om omfattende reform av MDR …
28.09.2023
Etableringen av og arbeidet rundt vår nye ekspertgruppe for markedstilgang er godt i gang. Interessen for å delta i ekspertgruppen …
28.09.2023
Hvordan forberede seg best mulig til et intervju, hvordan skrive gode talepunkter og fremføre det foran kamera på en troverdig …
25.09.2023
Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å gjøre en fullstendig metodevurdering om bruk av kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes …
07.09.2023
Velkommen til oppstartsseminar: Samspillsnormer på e-helsefeltet i Norge. 5.september klokken 09.00 - 12.00 i Forskningsparken, Oslo.
29.08.2023
Melanor har avholdt et medlemsmøte om oppstart av vår nye ekspertgruppe for markedstilgang.
25.08.2023
Europa er et lokomotiv i utviklingen av nytt medisinsk utstyr. Norge henger ikke med i utviklingen.
24.08.2023
Melanors næringspolitiske direktør, Cathrine Capdeville, mener både nærings- og helseministeren forstår potenisalet i helsenæringen, både som eksportnæring, og som et …
23.08.2023
Datatilsynet annonserte i juli at EU har vedtatt nye regler som gjør det enkelt å overføre personopplysninger til USA. Reglene …
22.08.2023
  • Side 2 av 36

Side 2 av 36