Alle nyheter

12. mars markerer dagen hvor det er tre år siden Erna Solberg holdt sin historiske tale om at Norge stengte …
10.03.2023
12. mars er det tre år siden Norge stengte ned som følge av korona-pandemien. PCR-test var en ukjent ting for …
10.03.2023
12. mars er det tre år siden stengte Norge ned på grunn av korona-pandemien. Mangelen på medisinsk utstyr var stor, …
10.03.2023
12. mars er det tre år siden Norge stengte ned grunnet korona-pandemien. Melanor, bransjeforeningen for medtek og lab i NHO …
10.03.2023
Vi må ta lærdom av pandemien. Første steg for å lykkes er en nasjonal strategi for medisinsk utstyr.
10.03.2023
Melanor er glad for at EU-kommisjonens nå har vedtatt forslaget om å endre overgangsbestemmelsene i EUs forordning om medisinsk utstyr …
07.03.2023
Det er stor interesse for seminaret forslaget til Norsk standard for kontraktsbestemmelser for anskaffelser av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Nå …
02.03.2023
NHOs Anskaffelseskonferanse går av stabelen 25. mai i Næringslivets Hus. Hold av datoen!
21.02.2023
Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor, er intervjuet i MedWatch om MDR-utsettelsen.
20.02.2023
Regjeringen vil foreslå en budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner til sykehusene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.
13.02.2023
Melanor inviterer medlemmer til seminar for å gjennomgå forslaget til Norsk standard for kontraktsbestemmelser for anskaffelser av medisinsk utstyr og …
07.02.2023
Laboratoriemedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø inviterer til Høstkonferansen i Mikrobiologi 20-21 september 2023. Aktuelle leverandører og produsenter inviteres til å …
06.02.2023
  • Side 2 av 33

Side 2 av 33