Alle nyheter

Åpenhetsloven stiller krav til alle virksomheter som må gjennomføre omfattende aktsomhetsvurderinger, også må offentliggjøre sin andre redegjørelse om knappe to …
01.03.2024
Melanor-bedriftene Medistim og Sero er blant de nominerte til Eksportprisen 2023.
15.02.2024
Pen-testing, penetrasjonstesting eller etisk hacking er en metode for å evaluere sikkerheten til datasystem, nettverk eller applikasjon ved å simulere …
13.02.2024
En prosjektgruppe i regi av Melanor har nå ferdigstilt sitt arbeid og levert sitt innspill til helseregionenes felles logistikkbetingelser. Prosjektgruppen …
01.02.2024
I flere år har Melanor jobbet for å få på plass en kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk- og laboratorieutstyr, som …
12.01.2024
LINK Medial AS og Melanor har inngått samarbeidsavtale som gir medlemmer tilgang til nødvendig kompetanse og rådgiving på gunstige vilkår …
03.01.2024
07.12.2023
Melanor arrangerte fredag 24. november et møte hvor vi etterspurte våre medlemmers syn på nye felles logistikkbetingelser for helseregionene.
29.11.2023
Få gode tips fra Normen til hvordan man kan lykkes med innføring av løsninger for digital hjemmeoppfølging!
15.11.2023
MedTech Europe og COCIR har i samarbeid etablert synspunkter for medisinsk utstyrsindustri på den endelige avtalen i Dataforordningen (Data Act).
14.11.2023
MedTech Europe har som oppfølging av et brev sendt til EUs helsekommisjoner, offentliggjort sitt standpunkt hvor de konkretiserer behovet for …
09.11.2023
Hvert kvartal arrangerer Simonsen Vogt Wiig, Rud Pedersen, Menon Economics og Melanor Oslo Life Science Forum. Denne gangen ble forumet …
06.11.2023
  • Side 2 av 38

Side 2 av 38