Lansering av Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr

Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr ble utgitt rett før årsskiftet. 21. mars inviterte Standard Norge til lansering av standarden.