Medlemskap i Melanor

Medlemskap i Melanor gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverks- og beslutningstakere.

Som medlem i bransjeorganisasjonen Melanor kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. 

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Vi jobber for deg

Melanor er en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon. Vi skal bidra til å bygge et godt omdømme for leverandører av lab- og medisinsk utstyr. Vi representerer våre medlemmer i dialog med media, politikere, myndigheter og andre interessenter. Vi synliggjør deres verdiskaping i det norske samfunnet og jobber for gjennomslag for deres interesser.

- Atle Hunstad, administrerende direktør

Hvorfor bli medlem?

PÅVIRKNING AV BRANSJENS RAMMEBETINGELSER

Medlemskap i Melanor gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk- og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling, og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. Vi gir våre medlemmer mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Melanor gir medlemmene mulighet til å påvirke egen hverdag. Ved å delta i felleskapet får du en mulighet til å påvirke hvilke saker vi jobber med overfor myndigheter og andre relevante aktører. Gjennom én felles stemme kan vi påvirke, ha innflytelse og være i kontinuerlig dialog med viktige beslutningstakere som helseforetak, kommuner, NAV, Helfo, industri og forskningsmiljøer, departementer, direktorater og politikere.

TILGANG

Gjennom konferanser, generalforsamlingen, fagseminarer og medlemsmøter om aktuelle temaer får du tilgang til møteplasser der du møter mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer. Melanor legger stor vekt på å tilrettelegge for utveksling av erfaringer mellom medlemsbedriftene. 

DELTAKELSE

Ansatte hos Melanor-medlemmer får muligheten til å delta i ulike nettverksgrupper, ekspertgrupper og prosjektgrupper som rådgir og legger føringer for bransjeorganisasjonens arbeid. Dermed får du mulighet til å påvirke hvilke saker Melanor jobber for, samtidig som du får bedre oversikt over viktige prosesser i helseindustrien. Gjennom disse foraene får du blant annet være med å utvikle høringsuttalelser, definere fokusområder og komme i dialog med viktige beslutningstakere og relevante instanser innen helse- og velferdsteknologi. Når vi går sammen som bransjeorganisasjon, med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker.

INNSIKT

Gjennom Melanors nettsider, nyhetsbrev og eksklusive e-poster til medlemmene får du tilgang til de viktigste nyhetene nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter både artikler, referater og oppsummeringer fra norske og europeiske myndigheter, informasjon fra MedTech Europe, informasjon om arrangementer, samt annen sentral informasjon om og fra industrien.

NETTVERK

Vi gir medlemmene våre tilgang til et unikt nettverk, med viktige allianse- og samarbeidspartnere. Melanor har et stort nettverk innen både faglige, politiske, finansielle og regulatoriske miljøer. Melanor er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom sitt medlemskap i landsforeningen NHO Geneo, der Melanor er bransjeorganisasjon. For å kunne være medlem i Melanor, må man ha medlemskap i både Melanor og NHO/NHO Geneo. Dette er vedtektsfestet, og ble vedtatt under Melanors generalforsamling i juni 2022. Man drar dermed nytte av et utvidet nettverk innen norsk helseindustri og næringsliv.

KOMPETANSE

Som medlem i Melanor får du mulighet til å delta på seminarer, kurs og aktiviteter i regi av Melanor og våre samarbeidspartnere. Her får du faglig påfyll, møter beslutningstagere og andre fagpersoner og treffer bransjekollegaer. Samtidig er du også tilknyttet NHO-fellesskapet, som gir tilgang på mengder av kompetanse, ekspertise og ulike fordeler. Det omfatter fri juridisk rådgivning i arbeidsrett og rimeligere advokattjenester, veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, ulike økonomiske fordeler som å ta del i NHO Tjenestepensjon og ulike forsikringsordninger, hotellavtaler etc.

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap kan søkes av norske organisasjoner som produserer, distribuerer, og/eller selger medisinsk utstyr, IVD-medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, medisinsk teknsik utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker. De som ønsker medlemskap kan fylle ut skjemaet nedenfor, eller ta kontakt på post@melanor.no.

Hva koster medlemskap i Melanor?

Medlemskontigenten består av en fast avgift og en omsetningsbasert del.

Den faste delen utgjør for 2024 NOK 17.650,- per år, og den variable delen utgjør ca. 0,6 promille av relevant omsetning*. Medlemskontingent beregnes årlig basert på siste års regnskap. Endelig beregning blir sendt til hovedkontakt for firma basert på informasjon gitt i innmeldingsskjema.

* Som grunnlag for beregning av medlemmenes årsavgift gjelder følgende prinsipp: All omsetning som omfattes av Melanors arbeid inkluderes i basis for årskontingent. Dette gjelder omsetning av så vel produkter, tjenester og service. Herunder omsetning til Helseforetak, NAV, Hjelpemiddelsentraler, Helfo, Private og offentlige helseinstitusjoner og firmaer, Universiteter og forskningsinstitusjoner, andre firmaer i bransjen, Apotek og Apotekkjeder, Bandagister og Bandagistkjeder, fylker og kommuner. Ved omsetning til fylker og kommuner omfattes grunnlaget av helserelaterte produkter og tjenester.

Medlemskap i Melanor er tredelt:

Siden Melanor er tilsluttet NHO og NHO Geneo som bransjeorganisasjon, må alle medlemmer i Melanor også ha medlemskap i NHO Geneo og NHO sentralt. Det søker du om her. Melanor kan også bistå med denne prosessen, dersom du fyller ut skjemaet nedenfor. Dette er vedtektsfestet, og ble vedtatt under Melanors generalforsamling i juni 2022.

Prøveperiode

Nye medlemmer innrømmes en prøveperiode på 3 måneder. Sies medlemskapet opp i løpet av prøveperioden belastes det ingen kontingent. Prøveperioden løper fra mottatt søknad om opptak som medlem i bransjeorganisasjonen.

MEDLEMSTILBUD

Juridiske tjenester

Som medlem i Melanor får du tilgang til kurs, seminarer og rådgivning fra vår samarbeidspartner på det juridiske, Simonsen Vogt Wiig. Les mer om Simonsen Vogt Wiig og deres tjenester.

IT-tjenester

Som medlem i Melanor får du tilgang til rådgivning fra vår samarbeidspartner innen IT-tjenester, Dynamic AS. Dynamic er et IT-selskap med fokus på ledelse og anskaffelser, og tilbyr medlemmene i Melanor rådgivning på emnene IT-ledelse, prosjektledelse, rådgivningstjenester og anskaffelser. Les mer om Dynamic og deres tjenester.

Bli medlem?

Om dere vurderer å bli medlem, men har spørsmål om hva vi kan tilby, tar vi gjerne et møte. Ta kontakt på post@melanor.no.

Om dere ønsker å bli medlem, kan dere fylle ut søknadsskjema nedenfor og sende inn.

SØKNAD FOR MEDLEMSKAP I MELANOR