Bli medlem!

Medlemskap i Melanor gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverks- og beslutningstakere.

Som medlem i bransjeorganisasjonen Melanor kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. 

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Vi jobber for deg

Melanor er en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon. Vi skal bidra til å bygge et godt omdømme for leverandører av lab- og medisinsk utstyr. Vi representerer våre medlemmer i dialog med media, politikere, myndigheter og andre interessenter. Vi synliggjør deres verdiskaping i det norske samfunnet og jobber for gjennomslag for deres interesser.

- Atle Hunstad, administrerende direktør

Hvorfor bli medlem?

PÅVIRKE BRANSJENS RAMMEBETINGELSER

Medlemskap i Melanor gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk- og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling, og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Melanor gir medlemmene mulighet til å påvirke egen hverdag. Gjennom én felles stemme kan vi påvirke, ha innflytelse og være i kontinuerlig dialog med viktige beslutningstakere som helseforetak, kommuner, NAV, Helfo, industri og forskningsmiljøer, departementer, direktorater og politikere.

NETTVERK

Vi gir medlemmene våre tilgang til et unikt nettverk, med viktige allianse- og samarbeidspartnere. I Melanor får du profesjonell kunnskap om de bransjerelaterte områdene, gjennom våre markedsgrupper, prosjektgrupper og faglige utvalg. Gjennom disse foraene får du være med å utvikle høringsuttalelser, definere fokusområder og komme i dialog med viktige beslutningstakere og relevante instanser innen helse- og velferdsteknologi. Når vi går sammen som bransjeorganisasjon, med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker.

KOMPETANSE

Som medlem i Melanor får du mulighet til å delta på seminarer, kurs og aktiviteter i regi av Melanor og våre samarbeidspartnere. Her får du faglig påfyll, møter beslutningstagere og andre fagpersoner og treffer bransjekollegaer.

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap kan søkes av norske organisasjoner som produserer, distribuerer, og/eller selger medisinsk utstyr, IVD-medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, medisinsk teknsik utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker.

Kontingent

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Kontingentens størrelse vedtas av generalforsamlingen. Den er pt. todelt; en fast del som utgjør 15.000,- per år, og en variabel del som utgjør ca. 0,6 promille av relevant omsetning*. Medlemskontingent beregnes årlig basert på siste års regnskap. Endelig beregning blir sendt til hovedkontakt for firma basert på informasjon gitt i innmeldingsskjema.

* Som grunnlag for beregning av medlemmenes årsavgift gjelder følgende prinsipp: All omsetning som omfattes av Melanors arbeid inkluderes i basis for årskontingent. Dette gjelder omsetning av så vel produkter, tjenester og service. Herunder omsetning til Helseforetak, NAV, Hjelpemiddelsentraler, Helfo, Private og offentlige helseinstitusjoner og firmaer, Universiteter og forskningsinstitusjoner, andre firmaer i bransjen, Apotek og Apotekkjeder, Bandagister og Bandagistkjeder, fylker og kommuner. Ved omsetning til fylker og kommuner omfattes grunnlaget av helserelaterte produkter og tjenester.

PRØVEPERIODE

Nye medlemmer innrømmes en prøveperiode på 3 måneder. Sies medlemskapet opp i løpet av prøveperioden belastes det ingen kontingent. Prøveperioden løper fra mottatt søknad om opptak som medlem i bransjeorganisasjonen.

MEDLEMSTILBUD

Juridiske tjenester
Som medlem i Melanor får du tilgang til kurs, seminarer og rådgivning fra vår samarbeidspartner på det juridiske, Arntzen de Besche. Arntzen de Besches kompetanse og erfaring innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, Personvern og IKT, konkurranserett samt EØS-initiert lovgivning på lab- og medtekområdet særlig relevant. Les mer om Arntzen de Besche og deres tjenester.

IT-tjenester
Som medlem i Melanor får du tilgang til rådgivning fra vår samarbeidspartner innen IT-tjenester, Dynamic AS. Dynamic er et IT-selskap med fokus på ledelse og anskaffelser, og tilbyr medlemmene i Melanor rådgivning på emnene IT-ledelse, prosjektledelse, rådgivningstjenester og anskaffelser. Les mer om Dynamic og deres tjenester.

Bli medlem?
Om dere vurderer å bli medlem, men har spørsmål om hva vi kan tilby dere, møter vi dere gjerne på teams for å fortelle hva vi kan tilby dere. Ta kontakt på post@melanor.no.

Om dere ønsker å bli medlem, kan dere fylle ut søknadsskjema nedenfor og sende inn.

SØKNAD FOR MEDLEMSKAP I MELANOR