Geir-Erlend Myhre Johansen, seniorrådgiver i avdeling for informasjonssikkerhet, Helsedirektoratet

Webinar: Helsedirektoratet v/ Normen om pen-testing av medisinsk utstyr

Pen-testing, penetrasjonstesting eller etisk hacking er en metode for å evaluere sikkerheten til datasystem, nettverk eller applikasjon ved å simulere en angriper som prøver å få tilgang til systemet.