Alle nyheter

Hvordan forberede seg best mulig til et intervju, hvordan skrive gode talepunkter og fremføre det foran kamera på en troverdig …
25.09.2023
Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å gjøre en fullstendig metodevurdering om bruk av kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes …
07.09.2023
Velkommen til oppstartsseminar: Samspillsnormer på e-helsefeltet i Norge. 5.september klokken 09.00 - 12.00 i Forskningsparken, Oslo.
29.08.2023
Melanor har avholdt et medlemsmøte om oppstart av vår nye ekspertgruppe for markedstilgang.
25.08.2023
Europa er et lokomotiv i utviklingen av nytt medisinsk utstyr. Norge henger ikke med i utviklingen.
24.08.2023
Melanors næringspolitiske direktør, Cathrine Capdeville, mener både nærings- og helseministeren forstår potenisalet i helsenæringen, både som eksportnæring, og som et …
23.08.2023
Datatilsynet annonserte i juli at EU har vedtatt nye regler som gjør det enkelt å overføre personopplysninger til USA. Reglene …
22.08.2023
- Jeg etterlyser en mye tydeligere dialog med næringen. Jeg ønsker at næringen skal komme mer inn til bordet. De …
16.08.2023
Det har vært vist stor interesse for deltagelse i denne gruppen og vi ønsker at alle medlemmer er informert om, …
06.07.2023
Melanor, i samarbeid med Medtronic, setter fokus på at eldgammelt sykehus truer pasientsikkerheten under Arendalsuka 2023. Få med deg arrangementet …
05.07.2023
Det er et paradoks at de områdene som faktisk vil kunne bidra til å redusere utgifter for spesialisthelsetjenesten, i stor …
03.07.2023
Blåreseptordningen har over mange år blitt endret i flere runder. Endringene har i liten grad vært til det bedre for …
29.06.2023
  • Side 3 av 37

Side 3 av 37