Cathy Capdeville, næringspolitisk direktør i NHO-Geneo bransjen Melanor.

Rundebordskonferanse om samfunnsperspektivet i prioriteringsbeslutninger

Melanor var til stede under Den norske legeforening rundebordskonferanse om samfunnsperspektiver i prioriteringsbeslutninger for å gi sine perspektiver og innspill