Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo-

NHO Geneo om statsbudsjettet: Forventer tiltak for modernisering av medisinsk utstyr

Det må investeres mer i forebyggende helse, rehabilitering, medisinsk utstyr, tiltak for å kutte helsekøer og det må sikres økonomisk likebehandling av barnehager. Det er noen av sakene NHO Geneo forventer regjeringen legger vekt på i statsbudsjettet.