Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen.

«Mulighetene ligger i innovative anskaffelser»

Skal Norge se på mulighet for hvordan medisinsk utstyr kan inngå i en sirkulærøkonomi, må oppdragsgiversiden og produsentene sammen utforske muligheten for hvordan dette kan gjøres innenfor eksisterende rammer.