Oppstart og sammensetning av Melanors nye ekspertgruppe for markedstilgang

Etableringen av og arbeidet rundt vår nye ekspertgruppe for markedstilgang er godt i gang. Interessen for å delta i ekspertgruppen har vært stor.