Alle nyheter

Melanors bransjetreff 14. august avlyses.
26.06.2024
I forbindelse med NHO Geneos årskonferanse 2024, avholdt Melanor sin generalforsamling i forkant på Rebel i Oslo. Her ble det …
28.05.2024
Melanor har inngått en samarbeidsavtale med et av Europas ledende plastforskningssentre – Norner AS.
22.04.2024
Kurset har som mål å bidra til en felles oppfatning og praktisering av samarbeidsavtalene mellom de regionale helseforetakene og Melanor, …
12.04.2024
Det er veldig positivt at NFD ønsker å styrke innsatsen gjennom Investinor for å sikre eksport, men det er tvilsomt …
11.04.2024
NHO Geneo-bransjen, Melanor, oppretter en prosjektgruppe bestående av medlemsbedrifter som leverer pacemakere til det norske markedet.
10.04.2024
Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr ble utgitt rett før årsskiftet. 21. mars inviterte Standard Norge til …
21.03.2024
Oslo Life Science Forum er en møteplass for helsenæringen, etablert i samarbeid mellom Simonsen Vogt Wiig, Rud Pedersen, Menon Economics …
20.03.2024
Melanor er bekymret for at mange av forutsetningene endringsforslagene i blåreseptforskriften bygger på utdatert bakgrunnsmateriale.
15.03.2024
13.-14. august 2024 inviterer Melanor til bransjetreff på Farris Bad.
12.03.2024
Velkommen til webinar
12.03.2024
Melanor har engasjert Hella Yngsdal som prosjektleder for sentrale utvalgte aktiviteter.
06.03.2024
  • Side 1 av 38

Side 1 av 38