Velkommen til medlemsmøte i Melanor!

Åpenhetsloven stiller krav til alle virksomheter som må gjennomføre omfattende aktsomhetsvurderinger, også må offentliggjøre sin andre redegjørelse om knappe to måneder.