– I dag diskuterer vi kun medisinsk utstyr og teknologi som en kostnad, mens det egentlig er en innsatsfaktor på lik linje med helsepersonell

Oslo Life Science Forum er en møteplass for helsenæringen, etablert i samarbeid mellom Simonsen Vogt Wiig, Rud Pedersen, Menon Economics og Melanor. Denne uken ble årets første arrangert, og temaet var bærekraftige helsetjenester.