Økte priser på næringsdrikker for medisinske formål, rammer pasientene

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, foreslås det å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Slik forslaget er utformet, vil det ikke gi redusert avgift for medisinske næringsdrikker til behandling av sårbare mennesker med underernæring.