Aktuelt

Alle Melanors møter, kurs og seminarer i elektronisk form

Melanor har, ut fra et føre var-prinsipp, besluttet å avlyse alle fysiske møter og erstatte dem med elektroniske møter, så langt det er praktisk mulig.