Utsatt: Kurs i de nye reguleringene for medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (MDR og IVDR)

Til alle påmeldte til kurs 24. mars i de nye forordningene for medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, MDR og IVDR.