Behov for å styrke høyere utdanning innen medisinsk teknologi og helseteknologi

Før jul sendte direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i samarbeid med en rekke andre aktører, et brev til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet hvor det pekes på behovet for en utdanning på universitetsnivå for medisinsk utstyr og teknologi.