Bransjens deltagelse i utforming av informasjonssikkerhet og personvern for helsesektoren