COVID-19: Helsedirektoratet med nytt system for rapportering, fordeling og distribusjon av smittevernutstyr til sykehus og kommuner

Helsedirektoratet har lagt ut informasjon om et nytt system for rapportering, fordeling og distribusjon av smittevernutstyr til kommuner og sykehus. De informerer om at dette systemet skal bidra til at ingen går tomme for smittevernsutstyr.