COVID-19: Legemiddelverket om egentilvirkning av IVD medisinsk utstyr internt i en helseinstitusjon