COVID-19: Oppdatering om situasjonen rundt prisjusteringer