COVID-19: Revidert nasjonalbudsjett 2020, ekstra bevilgninger til medisinsk utstyr og testing